Van vastgoed beheer naar Vastgoed management


De externe omgeving van corporaties verandert steeds sneller. Doelstellingen worden zwaarder, de regelgeving ingewikkelder, het woningbezit veroudert in rap tempo terwijl er minder middelen beschikbaar zijn. De betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat onder druk. De maatschappij verandert snel. Wensen van klanten leiden tot meer maatwerk. Reactief denken bij corporaties is echter misschien wel het grootste probleem, het ‘ja maar syndroom’. Hoe ver staan corporaties eigenlijk af van de maatschappelijke ontwikkelingen en dus de klant? Welke rol heeft een huurder in het bepalen van de kwaliteit van de woning en woonomgeving? In hoeverre blijven corporaties hangen in het verbeteren van het bestaande in plaats van het formuleren van een strategie die past bij de snel veranderende wereld? Wat kunnen corporaties vanuit het ontwikkelen en beheren van vastgoed proactief bijdragen aan het betaalbaar krijgen van sociale huurwoningen? Dat is de opgave waar we voor staan. De valkuil is, zoals gezegd, om alleen maar te focussen op operationele effectiviteit en daarmee het toepassen van systemen die we gewend zijn. Dat is managen vanuit de comfort zone. De echte opgave is het vernieuwen van systemen, uit de comfortzone, totdat het pijn doet. Pas dan weet je dat je echt werkt aan verandering!Portefeuille en asset management

Te abstract? Ik lever hele praktische handvatten om de beweging naar voren te maken. Bij alle genoemde voorbeelden is de doelstelling bij te dragen aan het betaalbaar maken van sociale huurwoningen en de klant centraal te stellen. Ik zorg voor nieuwe inzichten. Er zijn prachtige voorbeelden van netwerken die uitgaan van het delen van specialismen, denk aan Facebook of Twitter. Voorbeelden van de introductie van een ideale supply chain (vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar) zoals Airbnb. Voorbeelden van mass customization (het optimaliseren van processen, ratio, en gebruikers tóch het gevoel geven van maatwerk, emotie) zoals Mini. Laat je inspireren door dit soort voorbeelden om de stap naar de toekomst te maken in plaats van te vluchten in één waarheid, wij versus zij denken en ‘ja maar’ denken. Ik help je met een groot aantal voorbeelden en modellen om die stap te maken naar vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed.