RGS 3.0 sluit naadloos aan op professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.


RGS 3.0 de uitdaging


Onder opdrachtgeverschap versta ik  “de wijze waarop een opdrachtgever opdrachten verstrekt aan opdrachtnemers en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers”.

Hoe kunnen corporaties de initiatiefrol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Belangrijk daarbij is om bestuurders en directie mee te nemen in de inhoud en nut en noodzaak van resultaatgericht samenwerken en het bieden van praktische handvatten aan de organisatie om een geoliede implementatie mogelijk te maken.

Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:

 • Waarom zou je als opdrachtgever resultaatgericht willen samenwerken?
 • Welke typen opdrachtgevers zijn te onderscheiden en welk type vastgoed business model hoort daarbij?
 • Waar zet je resultaatgericht samenwerken in en waar niet (projecten en projectoverstijgende programma’s)?
 • Welke kennis en deskundigheid moet je als opdrachtgever in huis hebben?
 • Hoe selecteer je geschikte opdrachtnemers en hoe houd je de samenwerking scherp?
 • Hoe beheers je risico’s en houd je grip op de prijsvorming?
 • Hoe krijg je de eigen (traditionele) organisatie mee in dergelijke innovatieve samenwerkingsverbanden?
 • Hoe zorg je voor continuïteit en voorkom je dat je als opdrachtgever na geslaagde pilotprojecten ongewild terugvalt in traditioneel aanbesteden?

Meerwaarde in elke fase van het project


Onze RGS professionals hebben ruime ervaring met onderhoud en investeringsprojecten, zijn allen geschoold in de RGS methodiek, soms startend maar vaak met veel ervaring. Wilt u een RGS project opstarten maar heeft u hulp nodig, dan kunt u per fase de juiste RGS professionals inhuren en altijd kijkt Hank Herfkens over elke schouder mee om het grotere plaatje in de gaten te houden. 

Strategisch

Onze strategische professionals zijn gewend om op een hoog abstractie niveau te kunnen participeren in processen die te maken hebben met richting geven en om organisatie doelen te vertalen naar portefeuilles.

RGS fase 0,1 en 2 

Tactisch

Onze tactische professionals vertalen het strategisch voorraad beleid naar concrete wooncomplex visie's het inrichten van de assets.

RGS fase 2,3,4.

Operationeel

Onze operationele professionals richten zich op de verdere concretisering van de uitvoeringsplannen, op het verrichten, voorbereiding, uitvoering en oplevering.

RGS fase 4,5,6 en 7. Onze professionals zijn :

 • RGS adviseurs,
 • Portefeuille adviseur,
 • Waarde manager

Onze professionals zijn:

 • Asset managers
 • RGS project manager
 • RGS project leider

Onze professionals zijn :

 • Werkvoorbereiders
 • Kwaliteitsadviseurs
 • RGS Toezicht houdersHank Herfkens, adviseur, verantwoordelijk voor sales en begeleiding van de RGS professionals. 

Ervaren professional met bouwkundige achtergrond en groot gevoel voor sociaal vastgoed. De juiste persoon op de juiste plek.

 

Vastgoed management Hank Herfkens, 06-106 92 342