RGS middenkader

Doelgroep

Asset managers, project- managers en leiders, calculatoren, werkvoorbereiders, adviseurs kwaliteit , middenkaderfunctionarissen, opdrachtgevers- en nemers.

Duur

Vier bijeenkomsten van 8 uur. De bijeenkomsten liggen ongeveer 3 weken uit elkaar..

Min/max deelnemers

10-14 deelnemers.

 

Leervorm

Klassikaal les met oefenstof.

Kosten

Prijs  € 1.430,00


Programma

Module 1: Basis RGS (twee dagdelen)

• Achtergrond en aanleiding RGS

• Voorbereidingsplanning en AK

• RGS procesmodel

• Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten

Module 2: Vastgoedmanagement*

Module 3: specificeren (twee dagdelen)

• Van portefeuillebeleid naar complex strategie

• Kwaliteit uitgangspunten

• Prestatie indicatoren

• Inspectie opname

• Scenario’s activiteiten

Module 4: Inspecties, scenario’s en netto contante waarde (NCW) (één dagdeel)

• Inspecties

• Scenario’s

• Netto contante waarde berekenen

Programma

Module 5: Optimaliseren opdracht en voorbereiding (één dagdeel)

• Optimaliseren

• Opdrachtverstrekking

• Voorbereiding

• Borging KIB-kwaliteitsplan.

Module 6: Ketensamenwerking, inkoop en kwaliteitsbeheersing.

• Keten samenwerking en keurmerk vastgoed onderhoud (VGO) 

• Inkoop strategieën 

• Overeenkomsten

• Kwaliteitsmanagement 

• Faalkosten beheersing

• Risicomanagement

• Leren en inrichten PDCA-cycli 

• Evalueren en Borgen

Doelen

Deze trainingen vormen de basis voor het succesvol toepassen van de RGS methodiek binnen uw organisatie. Na deze trainingen kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie. U leert over het “waarom” de achtergronden, u leert het “hoe”; methodiek en instrumenten en u leert over het “wat”; toepassingen en resultaten, om zo optimaal mogelijk van dit sterke proces model gebruik te kunnen maken.

Maatwerk

Maatwerk/in-company mogelijk?

Uiteraard kunnen wij u deze training ook aanbieden als in-company training voor alleen medewerkers van uw bedrijf. Ook een aangepast programma in de vorm van maatwerk voor uw bedrijf behoort tot de mogelijkheden. Deze optie kan wel 50% besparen.