Ik ontwikkel beeldwijsheid en ben expert in visuele en materiële cultuur


Ik ben Sascha Herfkens en ik maak presentaties in prezi en powerpoint en ik verzorg simpele websites voor projecten.

mobiel nr 06 34 16 80 90 

Presenteren is verder kijken. Ik ben academisch opgeleid tot expert in visuele en materiële cultuur met een open oog voor interdisciplinariteit. Visuele media spelen een belangrijke rol in globalisering, digitalisering en mediatisering van onze samenleving, en sluiten aan bij het presentatie thema Connected World. Begrip van hoe beelden, gebouwen, media en objecten zich hebben ontwikkeld als communicatiemiddel, om kennis door te geven, ideeën uit te drukken of kritiek te leveren, is belangrijk om onze complexe hedendaagse wereld te verklaren en daar als deskundige actief aan bij te dragen. Zo ben ik opgeleid om vanuit een kritische onderzoekshouding en met een interdisciplinaire blik mijn kennis en vaardigheden toe te gaan passen in het professionele werkveld.