RGS 3.0 


Help het VGO keur ! 


Het VGO keur certificaat is meer dan een tegeltje aan de wand, toch ? Dit keurmerk bied ongekende mogelijkheden om  je als organisatie te ontwikkelen naar het vastgoed adviseurschap.

Ik help organisaties verder dan het tegeltje. VGO keur 3.0 richt zich niet op het project maar op de gehele opgave gedurende de restant levensduur geen exclusieve focus op de investering maar op het optimaal benutten van de natuurlijke onderhoudsmomenten, grenzeloos beheer. efficiënter, sneller en meer klantgericht.

Ik zorg ervoor middels zeer praktische workshops dat organisaties zich op maat  kunnen ontwikkelen naar dat vastgoed adviseurschap blijvend en geborgd.    

       Ik voer een nulmeting uit deze legt de relatie met het VGO keur en het beoogde adviseurschap. De nulmeting wordt gezamenlijk uitgevoerd. De resultaten worden verwerkt in een advies en gepresenteerd aan de directie. Nadat we samen het ambitieniveau hebben bepaald met de nodige vervolgstappen, worden deze uitgewerkt in een actieplan, om zo concreet de nodige scores te kunnen behalen.       Het ambitieplan is onderverdeeld in modules gericht op uw behoefte als vastgoedadviseur      

      A - Strategie portefeuille beleid & projectinitiatief  

            met o.a ; gevolgen nieuwe woning wet, gepast toewijzen, waarderen op marktwaarde. Vertalen van jaarverslagen/ bedrijfsplannen naar projecten,

            3 kamer model van Conijn, project aanleiding, aanscherpen van de vraag, typische begrippen.   

      B - Plan- ontwikkeling, uitwerking,   & optimalisatie

            Van complex visie naar uitgangspunten en randvoorwaarde, Scenario en varianten ontwikkeling,

            balanceren en adviseren, Bewonersparticipatie, Vastgoed rekenen, Inspectie en inventarisatie methodes, 

      C - Voor bereiding, uitvoering en beheer.

            Risico management, kwaliteitsbeheersing, prestatie garanties, verleggen van risico's en prestatie garanties naar uw co-partners,

            borgen van het continu verbeteren, inrichten van PDCA cycli. 

      D - Inspiratie innovatie sessie.

            Welke vernieuwingen zijn nodig, mijn bijdrage, concreet en bruikbaar maken van concepten of producten. 

      E - Presenteren doe je zo.

            Hoe werkt communicatie, Hoe presenteren wij ons, wat wil men horen, hoe verpak ik de boodschap

 

    altijd een vaste prijs per module all in nooit geen extra kosten achterafDownload
Vragenlijst om RGS behoefte te bepalen
Deze vragenlijst kunt u gebruiken om u RGS behoefte te kunnen bepalen. De lijst is per fase opgebouwd, de antwoorden geven u inzicht in uw kennis leemte. Met de genoemde modules kunt u deze leemtes weer invulling geven.
Vragen lijst per RGS fase.pdf
Adobe Acrobat document 206.7 KB

Download
Hank Herfkens de trainer leaflet
De leaflet resultaat gericht samenwerken geeft inzicht in het programma en de opbouw.
Leaflet Resultaatgericht Samenwerken (2)
Adobe Acrobat document 410.7 KB